UYKU D��NYASI / 04.BAZA BA��LIKLARI / MARA BA��LIK