UYKU D��NYASI / 04.BAZA BA��LIKLARI / M��RABELLA BA��LIK