UYKU D��NYASI / 04.BAZA BA��LIKLARI / JASM��N BA��LIK